Khoan dẫn ép cọc ống và bơm vữa thành cọc ống dự ứng lực

Khoan dẫn ép cọc ống và bơm vữa thành cọc ống dự ứng lực

Công trình: Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM

Chủ đầu tư:
 Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM
Địa điểm XD:
 TP. Hồ Chí Minh
Thời gian:
 2016
Quy mô:
 Bệnh viện Ung Bướu
Công năng:

Liên lạc với chúng tôi

  • Địa chỉ: Tầng 8, 151 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
  • VP khối XL: 03 Phan Văn Đạt, quận 1, Tp. HCM
  • Số ĐT: +84.8.3936.2222 - VP XL: +84.8.3821.7224
  • Website: www.dnt.com.vn - Email: contact@dnt.com.vn