Đóng cọc búa treo cảng Phú Hữu - Quận 9

Công trình: Đóng cọc búa treo trên xà lan, đóng cọc cầu cảng xa bờ

Chủ đầu tư:
 Cảng Phú Hữu
Địa điểm XD:
 Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian:
 2016
Quy mô:
 Cầu cảng 50.000 DWT
Công năng:
 Cẩu cảng tiếp nhận tàu biển












Liên lạc với chúng tôi

  • Địa chỉ: Tầng 8, 151 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
  • VP khối XL: 03 Phan Văn Đạt, quận 1, Tp. HCM
  • Số ĐT: +84.8.3936.2222 - VP XL: +84.8.3821.7224
  • Website: www.dnt.com.vn - Email: contact@dnt.com.vn