Đóng cọc ván dự ứng lực, nhà máy nước Uyên Hưng

Công trình: Đóng cọc ván dự ứng lực, nhà máy nước Uyên Hưng

Chủ đầu tư :

Địa điểm XD :

Thời gian :

Quy mô :

Công năng:Liên lạc với chúng tôi

  • Địa chỉ: Tầng 8, 151 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
  • VP khối XL: 03 Phan Văn Đạt, quận 1, Tp. HCM
  • Số ĐT: +84.8.3936.2222 - VP XL: +84.8.3821.7224
  • Website: www.dnt.com.vn - Email: contact@dnt.com.vn