Đóng cọc vuông bằng giàn Leader chuyên dụng, cầu số 2, Thành phố Đà Nẵng

Công trình: Đóng cọc vuông bằng giàn Leader chuyên dụng, cầu số 2, Thành phố Đà NẵngChủ đầu tư   : Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 525
Địa điểm XD :2016
Thời gian        :
Tp. Đà Nẵng
Quy mô         : Thi công đóng cọc BTCT 45x45
Công năng      :Liên lạc với chúng tôi

  • Địa chỉ: Tầng 8, 151 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
  • VP khối XL: 03 Phan Văn Đạt, quận 1, Tp. HCM
  • Số ĐT: +84.8.3936.2222 - VP XL: +84.8.3821.7224
  • Website: www.dnt.com.vn - Email: contact@dnt.com.vn