Thi công đóng cừ thép HZ, AZ và OZ

Công trình: Thi công đóng cừ thép HZ, AZ và OZ

Chủ đầu tư:
 Thaco Group
Địa điểm XD:
 Chu Lai, Quảng Nam
Thời gian:
 2017
Quy mô:
 171m cầu cảng, mớn 9m, tàu đến 20.000 DWT
Công năng:
 Cảng nước sâu cho tàu biển
Hình ảnh hoàn thiện công trình đã thực hiện:Quy cách liên kết cừ HZ, AZ ở công trình:Trình tự thi công hệ neo cừ thép HZ vào tường neo OZ


Quy trình thi công đóng cừ HZ và trình tự đóng AZLiên lạc với chúng tôi

  • Địa chỉ: Tầng 8, 151 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
  • VP khối XL: 03 Phan Văn Đạt, quận 1, Tp. HCM
  • Số ĐT: +84.8.3936.2222 - VP XL: +84.8.3821.7224
  • Website: www.dnt.com.vn - Email: contact@dnt.com.vn