Kè gia cố Rạch Giồng Ông Tố

Công trình: Kè gia cố Rạch Giồng Ông Tố
Dự án Khu dân cư Minh Thông tại phường An Phú, quận 2 theo Quyết định số 1397QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 9038/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 20 tháng 9 năm 2017.Liên lạc với chúng tôi

  • Địa chỉ: Tầng 8, 151 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
  • VP khối XL: 03 Phan Văn Đạt, quận 1, Tp. HCM
  • Số ĐT: +84.8.3936.2222 - VP XL: +84.8.3821.7224
  • Website: www.dnt.com.vn - Email: contact@dnt.com.vn