Bê tông cốt thép dự ứng lực trong xây dựng

Bê tông cốt thép trong xây dựng

1. Các bộ tiêu chuẩn áp dụng trong việc sử dụng bê tông cốt thép cho công trình xây dựng.


2. Các tài liệu liên quan đến bê tông cốt thép

3. Các loại cấu kiện bê tông cốt thép
4. Bê tông cốt thép dự ứng lực

4.1. Bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước4.2. Bê tông cốt thép dự ứng lực căng sau:5. Sàn bê tông cốt thép dự ứng lực:
6. Thi công bê tông cốt thép trong công trình xây dựng:
7. Một số mẫu đồ án và công trình mẫu bê tông cốt thép tham khảo cho sinh viên:8. Cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực:

Liên lạc với chúng tôi

  • Địa chỉ: Tầng 8, 151 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
  • VP khối XL: 03 Phan Văn Đạt, quận 1, Tp. HCM
  • Số ĐT: +84.8.3936.2222 - VP XL: +84.8.3821.7224
  • Website: www.dnt.com.vn - Email: contact@dnt.com.vn