Bờ kè băng tải xuất hàng lên xà lan

Công trình: Bờ kè băng tải xuất hàng lên xà lan


Chủ đầu tư:
 Công ty TNHH Xi măng Siam Cement Vietnam
Địa điểm XD:
 Hòn Chông, Kiên Lương, Kiên Giang
Thời gian:
 2017
Quy mô:
 Bến xuất hàng xà lan 1500 DWT
Công năng:
 Bến liền bờ
Liên lạc với chúng tôi

  • Địa chỉ: Tầng 8, 151 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
  • VP khối XL: 03 Phan Văn Đạt, quận 1, Tp. HCM
  • Số ĐT: +84.8.3936.2222 - VP XL: +84.8.3821.7224
  • Website: www.dnt.com.vn - Email: contact@dnt.com.vn