Nhà máy đóng bao Pallet2, Hòn Chông, Kiên Lương, Kiên Giang

Công trình: Nhà máy đóng bao Pallet2, Hòn Chông, Kiên Lương, Kiên Giang


Liên lạc với chúng tôi

  • Địa chỉ: Tầng 8, 151 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
  • VP khối XL: 03 Phan Văn Đạt, quận 1, Tp. HCM
  • Số ĐT: +84.8.3936.2222 - VP XL: +84.8.3821.7224
  • Website: www.dnt.com.vn - Email: contact@dnt.com.vn