Xử lý cấp bách sụt lún hạng mục kè bờ Nam thuộc dự án Chống sạt lở bờ Nam hạ lưu Sông Đà Rằng

Đóng cọc ván dự ứng lực, bờ kè Nam, thuộc dự án Chống sạt lở bờ Nam hạ lưu Sông Đà Rằng, tỉnh Phú Yên


Sông Đà Rằng - Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên

Liên lạc với chúng tôi

  • Địa chỉ: Tầng 8, 151 Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM
  • VP khối XL: 03 Phan Văn Đạt, quận 1, Tp. HCM
  • Số ĐT: +84.8.3936.2222 - VP XL: +84.8.3821.7224
  • Website: www.dnt.com.vn - Email: contact@dnt.com.vn